Feministinės švietimo sistemos antropologinis tyrimas

Tyrimas fokusuojasi ties reiškiniais kurie įvyko Amerikos/Anglijos koledžuose/universitetuosę ir mokyklosę kurie manoma buvo paveikti feminizmo įtakos švietimo sistemai.

Feminizmas:Moterų teisių  siekiant lygių teisių tarp abiejų lyčių

Per paskutiniuosius 20 + metų buvo pastebėtas didžiulis nuosmukis akademinių pasiekimų ir motyvacijos mokytis tarp moksleivių ir studentų vyrų.Šis įvykis aiškinamas tuo jog:

Nuo 1990 Anglijoje paplito "antimokslo" , "antimokyklos" kultūra tarp berniukų kuri pasireiškia:Berniuku nenoru mokintis, nesidomėjimu mokslo sritimis , manymu jog galima "žaisti" ir sunkiai nedirbti.

Šios kultūros atsiradimą ir išsilaikymą įtakoja:

Atsiradimą įtakoją:

Vyrų mokytojų skaičius yra labai žemas , ypatingai pradinėse mokyklose (vos 12 procentų pradinių klasių mokytojų Anglijoje).Bijoma jog:tai nulemia jaunų vaikinų požiūrį į mokslą kaip "moterišką"  sritį jau nuo mažo amžiaus.

Vyrų mokytojų nebuvimas neleidžia berniukams bendrauti "vyriškai" , su žmogumi kuris taip pat buvo jaunas vyras ir supranta to laikotarpio jaumus ir įmantrybęs.

Tuo pačiu pastebėta jog vyrai yra geresni disciplinos palaikyme klasėje , tad vyrų mokytojų mažas skaičius priveda prie didesnio triukšmavimo klasėje.

Išsilaikymą įtakoja:

Feministinių pažiūrų turintys mokslininkai ir rašytojai/žurnalistai.Kurie sako:Jog šiuolaikinės medijos pateikiamas berniukų paveikslas , kaip nepasiekiančių savo potencialo švietimo sistemoję yra naudojamas kaip būdas užtikrinti "tradicinį lyčių dominavimą" (Davies and

Saltmarsh 2007, 1).Tokiu būdu jie trikdo procesą kurio metu būtų galima pakeisti esamą situaciją berniukų akademinių pasiekimų ir motyvacijos situacijoje.

Pastebėjimai:

Moterims mokytojoms sunkiau suvaldyti mokinius berniukus ir rasti su jais "bendrą kalbą" , negu vyrams mokytojams.

Berniukai jaučia , jog vienintelis būdas būti vyrišku , tai būti prieš mokslą ir tvarką .

Moterys mokytojos kartais pradeda ignuoruoti mokinius berniukus dėl jų :nesugebėjimo susidomėti mokomu dalyku  ilgam laiko periodui , išsėdėti ramiai klasėje, tai priveda prie "mergaitiško" ty ramaus , pasyvaus , mokymosi aukštinimo kuris dažnai priveda prie asociacijų jog mokytis tai reiškia būti moterišku.

Vyrai mokytojai lengviau suvaldo berniukų pilną klasę.

Pastebėtas aiškus pasikeitimas koledžo gyvenime , dėka feministinio jūdėjimo įtakos.

Istoriniu aspektu : Mokymas/Pedagogika (JAV) , nuo pat 1930 buvo profesija kuri buvo skaitoma , kaip turinti labai žemą statusą , Nuo pat 1940 moterys pradėjo plūsti į šia profesija:To priežastis(, fiziškai nesunkus darbas, darbas su vaikais, darbo grafikas leido integruoti namų ruošą , darbą ir šeimą.Dėl profesijos žemo statuso ir specialistų menkos kompetencijos pedagogo profesija tapo nepaklausi tiek ypatingai gabiems , tačiau ypatingai nepaklausi tapo vyrams.

Pastebėjimai įtakos: kurią feminizmas tūrėjo pedagogikos profesijai ir įvaizdžiui.

" Mokytojai išgyveno kitas pasekmes feminizacijos procese , nors jie nebuvo geriausiuose moterų interesuose. Mokslininkai pradeda kelti galimybę, kad daug žemo statuso pedagogikai yra priskiriama ne tik  dėl palyginus silpnų vaikų , bet ir sumažėjo statusas pačių moterų. Kaip slaugai ir socialiniam darbui, mokymui/pedagogikai buvo suteiktas įvaizdis " socialinio ūkininkavimo " , "moteriško darbo". Toks " moterų darbas " tampa identifikuojamas kaip buitinė sritis ...Ir tai nenuostabu, kad istorikai ir darbo ekonomistai pradėjo tirti ryšius tarp feminizacijos ir aiškiių iniciatyvų ( kaip įdiegti anti-mokytojiškas" programas ir Individualiai nustatomą švietimą) Kaip mokyme pradėti riboti progas kuomet būtų galima  pasinaudoti mokytojo  profesine nuovoka ir įgūdžiais . ( "Apple", 1995 ; Clifford , 1989 ) .

Šio pedagogikos kaip moteriškos ir pernelyg stipriai administruojamos profesijos įvaizdis priveda prie : " "Jei žinia jog mokytojams  suteikiamos žinios yra žmeno statuso ir menkai vertinamos , bus sunku pritraukti gabiausius studentus į mokymo/pedagogikos profesiją... Lygiai taip pat sparčiai padidėjus moterų mokytojų per paskutinį trečdalį- (XIX amžiuje) Tai privedė prie specialybės,  kuri tapo linkusi į griežtesnę administracinę kontrolę, mokymo/pedagogikos įvaizdį kaip neintelektualios veiklos, kuri apriboja talentingų dirbančių mokytojų siekius ir grasina naujų pedagogų įdarbinimo galimybėms . "

Didžiulę įtaka feminizmo procesas tūrėjo koledžuose universitetuose

"Moterų ir feminizmo įsiliejimas  į akademinį lavinimą tikrai reiškia giliausią perdarą socialiniame ir intelektualiniame pasaulievaizdyje  nuo pat  Antrojo pasaulinio karo. Šis perėjimas grindžiamas vyriškumo krize. Iš tiesų, tai, perėjimas,kuris primena pačius kultūros karus."Micheal J.Sedlak

Tai privedė prie:

Didžiulės administracinio aparato galios ir įtakos mokymo procesui .

Tai privedė prie dviejų grupių kurios vienos su kita nebebendrauja ."Senujų" , "kietųjų" pažiurų turinčių ir  "Naujųjų" , "Lanksčiųjų" pažiųrų turinčių.

Kietosios pažiūros yra jog disciplinos turi aiškią  griežtą metodologiją ir tyrimo objektą , skatinamas aiškumas ir tikslumas , o Lanksčioji(su feminizmu atėjusi) pažiūra yra ta , jog disciplinos turi būti ne vienalytes su savo metodologija it .t.t o turi būti multi disciplinarus požiūris į problemą, tyrimą , skatinamas bendravimas tarp skirtingų disciplinų , skatinamas liberalumas , multikultūriškumas .

Išvados:Feminizmas tūrėjo didžiulę įtaką pedagogikos profesijai ir mokiniams/studentams.

 • Labai mažas skaičius vyrų mokytojų.
 • Jauni vaikinai asocijuoja būvimą vyrišku su nesimokymu.
 • Moterys mokytojos yra priverstos duoti preferencija "mergaitiškam" elgesiui klasėje , kas toliau demotyvuoja berniukus.
 • Sudarytas įvaizdis , jog pedagogika yra "moteriška" ir menko statuso disciplina 
 • Pagalba atsirandant didžiuliam administraciniam aparatui mokslo įstaigose.
 • Atsirado kova tarp  "vyriško", tradicinio požiūrio į mokslą akademijoje ir lankstesnio multidisciplinoško požiūrio į akademiką.
 • Labai sumažėjo vyrų studentų skaičius , tokiose profesijose kurios kaip manoma yra "moteriškos" švietime , slaugoje.

Remtasi:

•         Kahn, Jack S :Concerns with Men's Academic Motivation in Higher Education: An Exploratory Investigation of the Role of Masculinity. Journal of Men's Studies. Winter2011, Vol. 19 Issue 1, p65-82.

•         Real Men Don't Do Workshops. By: Cohen, Paul M., Chronicle of Higher Education, 00095982, 11/21/2003, Vol. 50, Issue 13

•         Jackson, Carolyn :'I've been sort of laddish with them ... one of the gang': teachers' perceptions of 'laddish' boys and how to deal with them. Gender & Education. Sep2010, Vol. 22 Issue 5, p505-519. 15p.

•         Michael J. Sedlak http://www.wakingbear.com/archives/a-history-of-teaching-in-america-as-told-by-those-who-know.html
Leave a Reply.

  apie projektą

  Blogas, sukurtas studentų, studijavusių antropologijos įvadą Vilniaus Universitete.
  Nenorėdami dėti savo darbų į stalčių, jais norime pasidalinti vieni su kitais, o taip pat ir su tavimi, mielas svety.
  Skaityk, džiaukis, grožėkis ir komentuok. Bet nesikeik. Diskutuok ir tau bus atsakyta.

  Vėliausi Įrašai

  January 2014

  Kategorijos

  All
  Aborigenai
  Degučiai
  Sentikiai