Musulmonų gyvenime svarbiausias dalykas yra šeima. Ištikimybė ir lojalumas šeimai yra didžiausia vertybė ir pagrindinis gyvenimo tikslas. Socialiniai ryšiai musulmoniškame pasaulyje yra labai svarbus dalykas, todėl šeimyniniai saitai ir santykiai yra svarbi socialinių ryšių išraiška. Pati musulmonų šeimos samprata yra grindžiama santuoka. Musulmonų pasaulyje santuoka yra suprantama kaip teisinė ir socialinė sutartis.  Iš esmės santuoka yra seksualinių santykių įteisinimas, nes svetimavimas islamo religijoje yra didelė nuodėmė. Santuoka negali būti slapta ir yra laikoma galiojančia tik tada, kai apie ją yra paskelbiama viešai, taip pat  santuokos sutartį turi pasirašyti mažiausiai du liudytojai – jaunikio ir jaunosios tėvai. Vienas iš vakaruose pasklidusių mitų apie musulmoniškas šeimas yra tai, jog santuokai turi pritarti tik vyras. Tai netiesa – santuokai turi pritarti ir vyras, ir moteris. Santuoka negali būti priverstinė. Taip pat jaunieji prieš vestuves gali vienas kitą pamatyti, tai yra netgi rekomenduojama. Santuoka yra įteisinama jaunikiui įteikus dovaną mylimajai.
POLIGAMIJA IR MIŠRIOS SANTUOKOS

Islamiškos šeimos gali būti poligaminės. Vyras gali turėti ne daugiau kaip keturias žmonas. Tačiau kelias žmonas vyras gali turėti tik tada, jei sugebės tinkamai jas išlaikyti ir pasirūpinti. Vyras negali turėti mylimiausios žmonos, visomis turi rūpintis ir mylėti vienodai. Toks reiškinys yra labiau paplitęs turtingesniuose sluoksniuose, nes tik turtingi vyrai gali sau leisti turėti daugiau nei vieną žmoną.

Islamas taip pat leidžia ir mišrias santuokas – tai yra santuokas su kitos religijos asmenimis. Tačiau tokia santuoka yra apribota. Pavyzdžiui, moteris negali tekėti už kitos religijos vyro – jis turi atsiversti į Islamą. Bet musulmonas vyras, gali vesti ir ne muslmonę moterį. Santuokoje gimę vaikai tampa musulmonais ir yra auklėjami pagal musulmoniškas tradicijas.
SKYRYBOS

Dar vienas mitas sklandantis vakaruose yra tai, jog skyrybos islamo religijoje yra negalimos. Islamiški įstatymai leidžia skirtis, tačiau tik esant būtinybei. Skyrybų procesas nėra toks sudėtingas kaip vakaruose. Čia vyras turi tris kartus pasakyti „ištuokta“ (talaq). Tačiau tai turi padaryti ne iš karto, o su mėnesio ar didesniais tarpais. Per tą laiką, šeima turi labai stengtis ir ieškoti būdų, kaip neišsiskirti. Jei kartu toliau gyventi būdo rasti nepavyksta, šeima yra išskiriama. Po skyrybų vaiko globa atitenka motinai.
HOMOSEKSUALŪS SANTYKIAI

Musulmoniški įstatymai itin griežtai draudžia homoseksualius santykius, todėl ir tos pačios lyties santuokos yra negalimos. Už homoseksualius santykius islamo teisė nustato itin griežtas bausmes – pati griežčiausia jų – mirties bausmė. Tačiau tai nereiškia, kad musulmoniškose šalyse nėra homoseksualų, priešingai, homoseksualūs santykiai yra gan paplitę.

KONTRACEPCIJA IR ŠEIMOS PLANAVIMAS

Islamas teigia, kad vaikas yra Alacho dovana. Moteris neturi teisės darytis abortą, nes tai yra prilyginama vaiko nužudymui. Draudžiama ilgam nutraukti galimybę susilaukti vaikų. Pora turi nuspręsti, kada jie nori susilaukti vaiko, atsižvelgdami į galimas rizikas. Islamas nedraudžia naudoti kontracepcijos priemonių, tačiau jos neturi būti naudojamos pastoviai. Manoma, jeigu Alachas nori, kad vaikas gimtų, tam nesutrukdys ir kontraceptinės priemonės. Taip pat galima imtis priemonių nėštumo kontrolei, jeigu moteriai ar vyrui gresia pavojus sveikatai.
VAIKAI ŠEIMOJE

Pasak Korano, svarbiausias tikslas šeimoje – rūpintis vaikais. Čia svarbi ir našlaičių gerovė, todėl jais rūpintis musulmoniškoje visuomenėje yra pareiga. Musulmoniškoje šeimoje vaikai yra auginami su meile, rūpestingai ir atsakingai, tinkamai juos auklėjant pagal musulmoniškas tradicijas. Tačiau ir vaikai privalo mylėti bei gerbi savo tėvus, jų klausyti. Islamas vienodai brangina ir berniukus, ir mergaites, nes visi vaikai be išimties yra laikomi Dievo dovana.

Berniukai ir mergaitės kartu yra auginami iki septynerių metų, vėliau berniukai yra perkeliami į kitą namų dalį, todėl bendravimas su mergaitėmis nutrūksta. Berniukai ir mergaitės yra atskirai ruošiami skirtingiems vaidmenims. Mergaitės, kaip namų židinio saugotojos, o berniukai kaip atsakingi patriarchai. Mergaitėms yra diegiamas nuolankumas, o berniukams atsakomybė už savo veiksmus, nes vėliau jie turės išlaikyti šeimą, o mergaitės, būdamos žmonomis, prižiūrėti namus ir auklėti vaikus.
MUSULMONĖS MOTERYS: SESERYSTĖ, KUKLUMAS IR APRANGA

Kalbėdami apie musulmones moteris, iš karto susiduriame su seserystės svarba. Šios moterys ne tik dalijasi savo žiniomis apie išpažįstamą religiją ar praleidžia laiką socializuojantis. Jas sieja unikali tarpusavio meilė, kuri dažnai nėra suvokiama kitos religijos išpažinėjui. Ši meilė yra grindžiama tuo, jog moterys, tikinčios Alachu, yra palaimintos ir unikalios, todėl jas vienija ypatingas ryšys.

Taip pat vienas iš svarbiausių musulmonių atributų yra vidinis kuklumas. Pats paviršutiniškiausias, tačiau akivaizdžiai matomas ir visiems suprantamas kuklumo simbolis – hijab – veido apdangalas. Tačiau jis nereprezentuoja tyrosios moters pusės, nes yra tik daiktas. Moteris turi būti ir drovi, t.y. elgtis santūriai ir pagarbiai. Viena pagrindinių taisyklių yra nuleisti žvilgsnį, nežiūrėti vyrams į akis. Į šį kuklios moters paveikslą privalo būti įtrauktas ir nuosaikus kalbėjimas, kuris nebūtų nei per garsus, nei per tylus (jog neskambėtų viliojančiai). Moterys neturėtų kalbėti apie bet ką, be tikslo, skleisti paskalas ar girtis savo pasiekimais. Musulmonės vadovaujasi tokiu moraliniu modeliu todėl, nes tiki, jog tai dėl Alacho, kurio rankose yra jų sveikata ir socialinė gerovė.

Aprašytas moralinis modelis yra neatsiejamas ir nuo moterų aprangos. Pirma, viršutiniai drabužiai (dėvimi viešumoje), privalo uždengti visą kūną, išskyrus veidą ir plaštakas. Taip pat jie negali būti dekoruoti. Antra, šie drabužiai privalo būti stori ir nepermatomi, jog nesimatytų po apačia dėvimų drabužių bei platūs, jog neišryškintų moters figūros, tačiau negali priminti vyriškų drabužių. Trečia, yra draudžiama kvepintis einant į viešumą, nes tai suvokiama kaip seksualinių troškimų stimuliacija, bei lakuotis nagų.
MUSULMONAI VYRAI: IŠVAIZDA, SANTYKIS SU MOTERIMI IR IDEALAS

Didelę reikšmę besimeldžiant turi musulmonų vyrų išvaizda, o tiksliau – apranga. Tarp dažniausių klaidų pasitaiko ploni ir peršviečiami drabužiai, taip pat dekoruoti piešiniais ar šafrano spalvos (šafrano spalva – netikintiesiems). Vyrams yra siūloma melstis prisidengus galvą kepure, tačiau nėra būtina. Be to, Koranas akcentuoja, jog skirtybė tarp moterų ir vyrų privalo egzistuoti bei kad abi lytys negali viena kitos kopijuoti. Dėl to musulmonai vyrai privalo nesiskusti barzdos ir ūsų.

Alachas sako: „Men are the protectors and maintainers of women“ (Sûrah an-Nisâ’: 34). Tai reiškia, kad vyras yra atsakingas už žmonos priežiūrą ir apsaugą, poreikių patenkinimą, priklausantį nuo religinės ir socialinės pasaulėžiūros. Tačiau tai nereiškia, jog jis įgauna teisę ją valdyti ir veikti už ją.

Be aptartos vyro pozicijos galime apžvelgti ir idealaus vyro paveikslą pagal musulmonių moterų prioritetus. Jos išskiria šias savybes: pamaldumą, atvirumą, lyderystę, teisingumą ir sąžiningumą, meilę vaikams, geras manieras, konfliktų ir smurto vengimą, humoro jausmą  ir sveikatą. Matome, jog moterys atsižvelgia į paminėtas savybes, norėdamos sukurti religingą šeimą, kuri būtų apsupta vaikų ir meilės.
ĮDOMU: PATARIMAI SĖKMINGAI SANTUOKAI PAGAL ISLAMĄ

·         Nepuoselėkite  nerealių vilčių, viskas nebūna tobula

Nesitikėk, kad tavo būsimas vyras ar žmona bus tobuli ir be trūkumų. Alachas nesukūrė tobulų žmonių, tai reiškia, kad jie darys klaidas ir turi teisę klysti.

·         Pabrėžkite geriausias savo sutuoktinio savybes

Galbūt ne visos tavo sutuoktinio savybės tau patinka, tačiau rask tokių, kurios padaro jį geriausią ir išskirtinį.

·         Būkite geriausias sutuoktinio draugas

Pagalvok, koks yra geriausias draugas ir būk toks savo sutuoktiniui. Dalinkis savo įspūdžiais, svajonėmis, baimėmis, norais. Būk tas, kuriuo gali pasikliauti ir pasitikėti.

·         Praleiskite daug laiko kartu

Turite rasti laiko puoselėti ir stiprinti savo santykius. Tai gali būti ilgas pasivaikščiojimas gamtoje, ar bendras pomėgis.

·         Dažniau išreikškite  jausmus

Svarbu būti atviram apie savo jausmus, tiek apie negatyvius, tiek apie pozityvius. Jausmų slėpimas ar atvirumo nebuvimas – ne išeitis spręsti problemoms.

·         Pripažinkite klaidas ir prašykite atleidimo

Kaip ir prašome atleisti Alacho mūsų klaidas, taip turime prašyti atleisti ir savo sutuoktinio. Tik stiprus asmuo, gali pripažinti savo klaidas ir prašyti dėl jų atleidimo.

·         Niekada neprikaišiokite praeities klaidų

Islame nerekomenduojama susikoncentruoti ties praeitimi, todėl priminti kito praeities klaidas nėra teisingas sprendimas. Žmonės nėra tie, kurie galėtų teisti už padarytas klaidas.

·         Nustebinkite sutuoktinį

Tai gali būti maža dovanėlė, skani vakarienė, ar kitokia maža staigmena. Taip pabandykite išvengti rutinos.

·         Turėkite humoro jausmą
Roberta Matusevičiūtė, Kotryna StašinskaitėLeave a Reply.

  apie projektą

  Blogas, sukurtas studentų, studijavusių antropologijos įvadą Vilniaus Universitete.
  Nenorėdami dėti savo darbų į stalčių, jais norime pasidalinti vieni su kitais, o taip pat ir su tavimi, mielas svety.
  Skaityk, džiaukis, grožėkis ir komentuok. Bet nesikeik. Diskutuok ir tau bus atsakyta.

  Vėliausi Įrašai

  January 2014

  Kategorijos

  All
  Aborigenai
  Degučiai
  Sentikiai